O mnie

Od 13 lat pomagam pacjentom łącząc wiedzę z różnych dziedzin w jedną wielką pasję pokonywania problemów głosowych. Wprowadzam autorską metodę pracy z pacjentami i jestem na ukończeniu naukowej pracy doktorskiej w temacie jąkania.

Prowadzę gabinet terapii:

•  JĄKANIA i niepłynności mówienia  •
•  giełkotu  •  dyzartrii  
•  dysfonii  •  afazji  •
•  zaburzeń głosu w chorobach M.P.Dz., S.M  •
•  niespecyficznych zaburzeń oraz dysfunkcji głosu i mowy  •
•  komunikacji osób autystycznych  •

Udało mi się znacznie skrócić czas terapii, zdobyte doświadczenie utwierdza mnie w przekonaniu o wyjątkowej skuteczności mojej metody w leczeniu JĄKANIA.

Chętnie pracuję również z młodszymi pacjentami!

Jestem muzykiem, byłam solistką Opery i Operetki w Krakowie, do własnych doświadczeń w posługiwaniu się głosem i oddechem dodałam wiedzę z zakresu:

•  logopedia  •  neurologopedia  •
•  medycyna  •  psychologia   •
•  emisja i higiena głosu  •
•  zaburzenia i choroby całego aparatu głosowego  •
•  techniki wydobywania perfekcyjnego głosu szkolonego  •

Jąkanie i moja metoda

Pracuję w domu, w przyjaznych i komfortowych warunkach.

Jąkanie jest jedną z najczęściej występujących wad mowy zarówno u dzieci, jak i dorosłych. 

Udało mi się znaczne skrócić terapię jąkania uzyskując w stosunkowo krótkim czasie pierwsze pozytywne efekty. 

Zdobyte doświadczenie utwierdza mnie w przekonaniu o wyjątkowej skuteczności mojej terapii w leczeniu JĄKANIA.

Od kilku lat piszę pracę doktorską w temacie przyczyn jąkania oraz swojej metody w leczeniu jąkania. 

Opinie pacjentów

Szkolenia dla logopedów

Chętnie dzielę się z innymi specjalistami otwartymi na nowe, czasem innowacyjne metody w terapiach! Zapraszam do kontaktu.

Kontakt

Telefon / WhatsApp
+48 606 622 331
e-mail
kontakt@grazynamalczyk.pl
skype
Grazyna Liverpool

„Perfetto” Grażyna Malczyk
Wiedeńska 88
30-147 Kraków
NIP  677  135  79  96